Project ‘rijker door samen sparen’ in samenwerking met Stichting LIFT

Stichting LIFT organiseert Liftjeleven groepen, ook bekend als Budgetkringen. De twee stichtingen zijn complementair: Stichting LIFT heeft bijzondere kennis over ‘goed met geld’ omgaan en een uitgebreid netwerk, terwijl Stichting Cash2Grow expertise in huis heeft met betrekking tot spaarkringen.

Het project ‘rijker door samen sparen’ is een pilot om voorwaarden te scheppen om op grotere schaal spaarkringen in Nederland te vormen en die te begeleiden naar zelfmanagement.

De titel van het project ‘rijker door samen sparen’ vat de impact van spaarkringen samen: figuurlijk rijker door persoonlijke groei en onderlinge ondersteuning en letterlijk rijker door meer te doen met eigen – beperkte – financiële middelen.

Cash2Grow en LIFT voeren de volgende activiteiten uit:

  1. Ontwikkelen en testen van trainingsmateriaal
  2. Trainen en coachen van begeleiders van spaarkringen
  3. Starten van pilotspaarkringen, onder andere met deelnemers van Liftjeleven groepen

Gefinancierd door:

Training begeleiders van spaarkringen, 13 en 14 mei 2019

De eerste training voor begeleiders van spaarkringen is een feit! Elf deelnemers uit 7 verschillende gemeenten deden mee: uit Utrecht, De Bilt, Schiedam, Den Haag, Delft, Amsterdam en Maastricht. Hieronder een korte impressie van de training, met dank aan Fatma Aktas van de Stichting Avrasya.

Internationale workshop

Het eerste project van stichting Cash2Grow was het organiseren van een internationale workshop op 19 juni 2018, in samenwerking met de Haagse Hogeschool en het Microfinance Centre in Polen: ‘Savings Group Movement in Europe– a new way to foster financial and social empowerment!’  De ongeveer vijftig deelnemers aan deze workshop waren onderzoekers verbonden aan verschillende universiteiten, docenten van de Haagse Hogeschool en vertegenwoordigers van (gemeentelijke) organisaties die zich richten op onder meer schuldhulpverlening, financiële educatie en migrantenondernemers. Enthousiaste deelnemers aan spaarkringen uit Spanje, Italië, Portugal, Duitsland, Polen en Oostenrijk droegen bij aan het succes van deze workshop.

Videoverslag van een minuut van deze dag:

Programma van de dag: https://www.thehagueuniversity.com/about-thuas/thuas-today/events-and-activities/details/2018/06/19/default-calendar/savings-group-movement-in-europe

Getuigenissen van twee spaarkringleden van twee verschillende spaarkringen in Den Haag (amateurvideo vier minuten):